PÉTERFFY ATTILA VAGYONNYILATKOZATAI 2019-2024

PÉTERFFY ATTILA VAGYONNYILATKOZATAI 2019-2024

  • 2024.01.25.

A nyitottság és átláthatóság jegyében saját weboldalamon közzéteszem a megválasztásom óta leadott valamennyi vagyonnyilatkozatomat. Emellett készítettem egy áttekinthető összehasonlítást arról, hogy 2019-hez képest hogyan változott a vagyonom 2024. januárig. Meggyőződésem, hogy a dokumentumok alapján látszik: nem megélhetési politikusnak jelentkeztem a polgármesteri tisztségre, hanem azért, hogy Pécs gyarapodását elősegítsem, a pécsiek közösségét szolgáljam és élhetőbbé tegyem szeretett városunkat. 

Célom, hogy a 2019-2024-es önkormányzati választási ciklus során a polgármesteri vagyonnyilatkozatom tartalmában bekövetkezett változások értelmezését segítsem. Ennek érdekében készítettem el az alábbi összefoglalót. Az összefoglalás a hivatalos vagyonnyilatkozati formátumban szereplő struktúrának megfelelően történt. 

 

A) Rész
VAGYONI NYILATKOZAT

I. Ingatlanok


A polgármesteri ciklusom első vagyonnyilatkozatának leadásakor (2019. novemberi bevallás) egy 103,64 m2-es társasházi lakás 50%-át, és a hozzá tartozó, 22,66 m2-es garázs 50%-át tulajdonoltam Pécsett, a Vörösbegy dűlőben. Ekkor más ingatlanom nem volt.
2019. december 16-án egy 1106 m2 nagyságú, pécsi ingatlant vásároltam, melyen egy családi ház található. Ehhez az ingatlanvásárláshoz ugyanekkor 50 millió Ft nagyságú hitelt vettem fel. Ekkor a Vörösbegy dűlőben lévő 103,64 m2-es társasházi lakás 50%-a, és a hozzá tartozó, 22,66 m2-es garázs 50%-a továbbra is a birtokomban volt.
2022. májusában tulajdonostársammal közösen eladtuk a Vörösbegy dűlői társasházi ingatlant (a 103,64 m2-es társasházi lakást, és a hozzá tartozó, 22,66 m2-es garázst). 
A Vörösbegy dűlői ingatlan eladásából származó vételár 50%-ának felhasználásával 2022. június 10-én egy 47 m2-es panellakást vásároltam.
Így a 2023. január 30-án leadott vagyonnyilatkozatomban már az 1106 m2 nagyságú ingatlan és a 47 m2-es panellakás volt megtalálható. Azóta nem történt változás.

 

II. Nagy értékű ingóságok

 

1. Gépjárművek:

2. Vízi vagy légi jármű:

3. Védett műalkotás, védett gyűjtemény:

2019-ben sem volt és azóta sincs gépjárművem, sem vízi vagy légi járművem, illetve védett műalkotásom, vagy védett gyűjteményem sincs.

4. Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyűjteményenként) a mindenkori, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap  hathavi összegét meghaladó értékű ingóság: 
2012. november hónapban, azaz 7 évvel a polgármesterré választásom előtt az alábbi befektetési aranyat vásároltam:

•  3131,1 g-nyi aranytömböt, 
•  150 g-nyi aranytáblát és
•  20 g-nyi aranylapkát.

Azóta nem vásároltam aranyat.

5. Értékpapírban elhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény, kötvény, részjegy, nagy értékű biztosítás stb.):  
Megválasztásomkor már eleve jelentős értékpapír állománnyal rendelkeztem. 

A 2019. novemberi (első) bevallásomban 20 féle különböző kötvény, illetve részvény szerepelt. 

2019. decemberében értékpapírjaim egy részét értékesítettem, az ebből származó pénzt az 1106 m2 nagyságú ingatlan megvásárlására fordítottam. 
A fennmaradó értékpapír-portfóliómat azóta a kötvénypiaci változásokra reagálva folyamatosan változtattam, azt csak a befektetések hozamával, illetve a kötelezően befizetendő díjakkal gyarapítottam, további pénzt nem fektettem bele. 
A 2024. január 17.-i vagyonnyilatkozatomban 21 féle különböző kötvény, illetve részvény szerepel.

6. Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás: -  Ft
Takarékbetétben elhelyezett megtakarításom sem 2019-ben, sem azóta nem volt. 

7. A mindenkori, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hathavi összegét meghaladó készpénz:
A 2019. novemberi (első) vagyonnyilatkozatomban 15,5 millió Ft és 17 900 EUR készpénz szerepelt. 
A 15,5 millió Ft készpénzt az 1106 m2 nagyságú pécsi ingatlant vásárlása során felhasználtam, így a 2022. januári bevallásomban már csak a 17 900 EUR készpénz szerepel. Ez azóta sem változott.

8. Az összességében a mindenkori, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hathavi összegét meghaladó pénzintézeti számlakövetelés vagy más, szerződés alapján fennálló pénzkövetelés: 


2019. november:
a) pénzintézeti számlakövetelés:


forintban:    Budapest Bank: 10 964 094 Ft
Raiffeisen Bank: 6 337 559 Ft
Erste bank: 3 280 280 Ft
devizában (forintértéken): -

 

2024. január 17.:
a) pénzintézeti számlakövetelés:


forintban:     Erste bank: 6 090 925 Ft + 2 273 285 Ft
Oberbank: 1 273 383 Ft
devizában (forintértéken): - 

9. Más, jelentősebb értékű vagyontárgyak, ha azok együttes értéke a mindenkori, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hathavi összegét meghaladja:
Ilyen vagyontárgyam sem 2019-ben, sem azóta nem volt. 

 

III. Tartozások


Ebben a rovatban kérjük feltüntetni a köztartozás címén, valamint a pénzintézettel vagy magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásait:

2019. november:

1. Köztartozás (adó, vám, illeték, tb-járulék stb.): -     forint
2. Pénzintézettel szembeni tartozás (hitel, kölcsön stb.): -     forint
3. Magánszemélyekkel szembeni tartozás: -     forint


2020. január 31.:

1. Köztartozás (adó, vám, illeték, tb-járulék stb.): -     forint
2. Pénzintézettel szembeni tartozás (hitel, kölcsön stb.): 50 000 000 Ft 
3. Magánszemélyekkel szembeni tartozás: -     forint

2024. január 17.:

1. Köztartozás (adó, vám, illeték, tb-járulék stb.): -     forint
2. Pénzintézettel szembeni tartozás (hitel, kölcsön stb.): 39 112 129 Ft 
3. Magánszemélyekkel szembeni tartozás: -     forint


2019. december 16-án egy 1106 m2 nagyságú pécsi ingatlant vásároltam. Ehhez az ingatlanvásárláshoz ugyanekkor 50 millió Ft nagyságú hitelt vettem fel, azóta ezt a hitelt törlesztem.

IV. Egyéb közlendők


Sem 2019-ben, sem azóta nem volt egyéb közlendőm.

B) Rész 
JÖVEDELEMNYILATKOZAT

(a képviselői tiszteletdíjon kívüli adóköteles jövedelmek)


A PMJV Önkormányzatától származó jövedelmemen kívül 2019. novembere óta nem volt más jövedelmem.

C) Rész
GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGI NYILATKOZAT

Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége:


Sem 2019. novemberében, sem azóta nem volt (nincs) gazdasági társaságban fennálló tisztségem vagy érdekeltségem.

 


Pécs, 2024. január 17.
 

 

Péterffy Attila

 

Vagyonnyilatkozataim 2019-2024

Péterffy Attila_2019

Péterffy Attila_2020

Péterffy Attila_2021

Péterffy Attila_2022

Péterffy Attila_2023

Péterffy Attila_2024